Wie is Hans Derks en wat heeft hij te bieden?

Ik ben Andragoloog met een grote en veelzijdige managementervaring in vooral de sectoren ouderenzorg, jeugdgezondheidszorg, publieke gezondheidszorg en rampenbestrijding.

In de loop der jaren (geboren in 1949) hebben mijn interesse en ervaring mij gevormd tot iemand die zijn focus gericht heeft op de dynamiek tussen de mens, zijn omgeving en de historische context daarvan. Het verloop van deze dynamiek bepaalt of iemand zich ontwikkelt tot een geestelijk en lichamelijk gezond lid van een kleine (gezin, organisatie) maar ook de grote samenleving. Het begrijpen van die dynamiek schept de kans mee te helpen ontwikkelingen in een gewenste richting te leiden of te begeleiden.

Begrip alleen is niet toereikend. Het gaat ook om de vaardigheid mensen mee te nemen in verandering. Daartoe beschik ik over de nodige kennis en kunde:

  • Kennis over de samenhang tussen de mens en zijn omgeving;
  • Kennis over gedrag van mensen en organisaties in verandering;
  • Kennis en kunde betreffende de samenwerking tussen publieke en private organisaties;
  • Kennis van management en projectontwikkeling.

Maar bovenal een benadering die in mijn ogen de meeste kans tot succesvolle verandering biedt: vanaf de start werken aan verandering met de mensen die het aangaat!

I practise what I preach!

Mensen brengen de veranderingen tot stand en het is mijn ervaring dat vooral professionals aan het veranderen slaan als zijzelf tot het inzicht komen dat een verandering goed is voor de klant of doelgroep en ook voor henzelf verbeteringen brengt. Dat inzicht ontstaat als je zelf meebouwt aan verandering en juist dat organiseren is mijn specialiteit.

Bij deze aanpak word ik geïnspireerd door Streamlinks. Een verbond van onafhankelijke, ervaren organisatieadviseurs en begeleiders, die elkaar gevonden hebben op hun passie voor het vernieuwen van mensen en organisaties. www.streamlinks.nl 

Vanwege die specialiteit en mijn ervaring als GGD-directeur alsook mijn ervaring met rampenbestrijding (Vuurwerkramp Enschede) ben ik thans werkzaam op Bonaire, Saba en Sint Eustatius om aldaar de eilandbestuurders en hun ambtenaren te helpen de publieke gezondheidszorg en de rampenbestrijding te verbeteren. Bonaire, Saba en St. Eustatius zijn sinds 10.10.2010 immers drie nieuwe (bijzondere) Nederlandse gemeenten. Ik doe dit in opdracht van de GGD Den Haag, die dat weer doet op verzoek van het Ministerie van VWS. Het is trouwens ook mijn opdracht toe te werken naar een structurele samenwerkingsrelatie tussen Bonaire, Saba, Sint Eustatius en de Gemeente Den Haag op dit gebied van publieke gezondheidszorg en rampenbestrijding.

Voor de vrije markt ben ik daarom tot- naar verwachting- einde 2013 niet beschikbaar.

Op mijn blog kunt u mijn wedervaren op de drie eilanden volgen.

Ga daarvoor naar www.derks-vangemert.nl